Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

Klęczany 1a, 33-394 Klęczany Tel: (18) 443-36-09 dyr06@spkleczany.chelmiec.pl

SKO w naszej szkole

16 października 2017r. przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Limanowej pani Sabina Załupska i pani Anna Kądziołka przeprowadziły pogadankę z uczniami naszej szkoły o Szkolnej Kasie Oszczędnośći. SKO proponowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej to oferta, która ma na celu uczyć dzieci mądrego dysponowania pieniędzmi przez praktykę oszczędzania. Uczniowie moga wpłacac pieniądze na swoje "konto" i w ten sposób pieniążki na swoje cele. Uczniom przedstawiono historię SKO, różne sposoby oszczędzania oraz nadchodzące konkursy. Na zakończenie odbył się Quiz z nagrodami. Opiekunem SKO w Naszej Szkole został mgr Tomasz Mazur.

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Świniarsku

W dniu 12 października 2017 r. podczas uroczystych obchodów 100 lecia szkoły w Świniarsku, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Wójta Gminy Chełmiec Bernarda Stawiarskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dyrektorom i nauczycielom z terenu gminy za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2016/2017. W swoim wystąpieniu Wójt podkreślił wagę pracy nauczyciela i podziękował za zaangażowanie i trud w wychowanie młodego pokolenia. Życzył satysfakcji z pracy oraz wielu sukcesów zawodowych.

Uczniowie klasy siódmej w Kinie Sokół...

Dnia 11.10.2017 roku uczniowie klasy siódmej naszej szkoły wraz z nauczycielką języka polskiego - mgr Marzanną Bodziony- wzięli udział w inauguracyjnym pokazie filmu w ramach " Kino Szkoły", programu edukacji medialnej. Dobór filmów w czasie pokazów nie jest przypadkowy, wyboru dokonują filmoznawcy i psychologowie. Każda projekcja poprzedzona jest prelekcją, która pomaga w lepszym zrozumieniu filmów. Jako pierwszy uczniowie obejrzeli film pt." Za niebieskimi drzwiami", który uzmysławia młodemu widzowi, jak ważne są więzi rodzinne. Obejrzenie filmu przez wszystkich uczniów było okazją do dyskusji na jego temat podczas lekcji języka polskiego. Kolejny film w listopadzie.

 

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Pod hasłem  ,,W zdrowym ciele zdrowy duch" odbywały się zajęcia oddziału przedszkolnego w naszej szkole.  Dzieci poznaly zasady zdrowego żywienia i wynikających korzyści z ruchu i uprawiania sportu. Zajęcia zakończyły się przygotowaniem smacznych koreczków owocowych.

Światowy Dzien Uśmiechu w Klęczanach

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU ⯑OBCHODZILIŚMY W NASZEJ SZKOLE 6 PAŹDZIERNIKA  Z INICJATYWY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.... 

Przez cały dzień było mnóstwo okazji do radości...losy z uśmiechem, ordery uśmiechu, ,,Piosenka i uśmiech" K. Stanek do którego dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego prowadziły tańce i pląsy na przerwach. Większość uczniów ubrała żółte, słoneczne, uśmiechnięte stroje. Zobaczcie sami...