Dyrektor Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach Pan   Aleksander Duda  wraz z Gronem Pedagogicznym, Radą Rodziców i uczniami dziękują za:
-PROJEKT URZĘDU GMINY CHEŁMIEC  - REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO 3 500 zł.
Dziękujemy wnioskującym: druhowi Rafałowi  Kasieczce - prezesowi  OSP i Radnemu Gminy Chełmiec  oraz Zbigniewowi  Filipowi  - Sołtysowi  Sołectwa  Klęczany 
 
-PROJEKT URZĘDU GMINY CHEŁMIEC - REALIZACJA  ZADANIA  PUBLICZNEGO  W ZAKRESIE: ORGANIZOWANIA RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,  W TYM NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUB ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.  2000 zł. 
Dziękujemy wnioskującym: druhowi Rafałowi  Kasieczce - prezesowi  OSP i Radnemu Gminy Chełmiec  oraz Zbigniewowi  Filipowi  - Sołtysowi  Sołectwa  Klęczany 
 
-PROJEKT URZĘDU GMINY CHEŁMIEC - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W  ZAKRESIE: INTEGRACJA  SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ ORGANIZOWANIE IMPREZ KULTURALNYCH  - Dzień Rodziny  2000 zł.
Dziękujemy wnioskującym: druhowi Rafałowi  Kasieczce - prezesowi  OSP i Radnemu Gminy Chełmiec  oraz Zbigniewowi  Filipowi  - Sołtysowi  Sołectwa  Klęczany