Zarząd Rady Rodziców 2022/2023
 

Przewodnicząca Rady Rodziców : Elżbieta Wróbel-Sobusiak

Numer Konta do wpłat na rzecz Rady Rodziców:

26 8804 0000 0081 0800 5555 0002