Wymagania Edukacyjne

w roku szkolnym 2023/2024

Klasa 1

Edukacja Wczesnoszkolna

Język Angielski

 

Klasa 2

Edukacja Wczesnoszkolna

Język Angielski

 

Klasa 3

Edukacja Wczesnoszkolna

Język Angielski

 

Religia 1-3

 

Klasa 4

Język Angielski

Język Polski

Historia

Informatyka

Przyroda

WDŻ

 

Klasa 5

Język Angielski

Język Polski

Historia

Matematyka

Informatyka

WDŻ

Biologia

Geografia

 

Klasa 6

Język Angielski

Język Polski

Historia

Matematyka

Informatyka

WDŻ

Biologia

Geografia

 

Religia 4-6

 

Klasa 7

Język Angielski

Język Niemiecki

Informatyka

Historia

WDŻ

Biologia

Geografia

Chemia

Fizyka

 

Muzyka klasy 4-7

Plastyka klasy 4-7

 

Klasa 8

Język Angielski

Język Niemiecki

Informatyka

Historia

Matematyka

WDŻ

Biologia

Geografia

Religia

EDB

Chemia

Fizyka

WOS

 

Wychowanie fizyczne 4-8

Doradztwo Zawodowe 4-8