STATUT

Szkoły Podstawowej

im. Władysława Broniewskiego

w Klęczanach

(stan na 11 czerwca 2021)

>> czytaj <<

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5