Rada Pedagogiczna

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach: mgr Aleksander Duda

 

Nauczyciele:

Lp

Imię i Nazwisko

Przedmiot nauczania

1.

mgr Stanisława Bielecka

Matematyka, Technika,

2.

mgr Marzanna Bodziony

Język Polski, Język Angielski

3.

mgr Aleksander Duda

Historia

4.

s. Anna Maria Kmieć

Religia

5.

mgr Dorota Wójcik

Edukacja Wczesnoszkolna i przedszkolna

6.

mgr Beata Gilewicz

Edukacja Wczesnoszkolna, Biblioteka

7.

mgr Magdalena Kaczor

Edukacja Wczesnoszkolna

8.

mgr Jerzy Rogalski

Przyroda, Geografia, Informatyka

9.

mgr Łukasz Matusik

Język Niemiecki

10.

mgr Anna Wcześny 

Wychowanie Fizyczne, Plastyka, WDŻ

11.

mgr Danuta Jeż

Edukacja Wczesnoszkolna, Logopedia

12.

mgr Tomasz Mazur

Język Angielski, Informatyka

13.

mgr Agnieszka Michalik

Matematyka

14.

mgr Marcelina Kasprzyk

Chemia, Fizyka

15.

mgr Agnieszka Gawlik

Muzyka

16.

mgr Danuta Szumacher

Język Polski

17.

mgr Ewa Jędrzejas

Biologia

18.

mgr Grzegorz Jędrzejas

EDB

19.

mgr Łukasz Górecki

WOS

20.

mgr Justyna Leśniak

Pedagog

21.

mgr Joanna Wastag

Psycholog

22.

mgr Małgorzata Zygmunt

Pedagog Specjalny

23

ks. mgr Piotr Cichoń

Religia

24.

ks. mgr Stanisław Pachowicz

Religia

25 mgr Robert Węglarz Fizyka