„Spacer po szkolnym muzeum”

Klęczany są miejscowością, której historię warto znać, szczególnie jeśli jest się mieszkańcem naszej miejscowości, gminy lub uczniem naszej szkoły. Zbiory klęczańskiego muzeum szkolnego, na pewno pomogą zainteresowanym lepiej poznać historię naszej miejscowości, historię Polski.

Muzeum szkolne w Szkole Podstawowej w Klęczanach powstało na przełomie lat 80. XX w. z inicjatywy ówczesnego dyrektor tej szkoły p. Juliana Jacaka p. Grażyny Ogorzałek, oraz rodziców i uczniów. Mieszkańcy Klęczan i okolic przekazali swoje osobiste pamiątki: podręczniki, książki, dokumenty, fotografie na rzecz muzeum. Nowo powstałe, odnowione i odrestaurowane muzeum rozpoczęto swą pracę w 2020r. z inicjatywy pana dyrektora Jerzego Rogalskiego, który wspólnie z panem Tomaszem Mazurem i panem Aleksandrem Dudą przyczynili się do jego rozbudowy.

Dzisiaj muzeum znajdujące się w nowej sali w budynku szkolnym. Podzielono je na części i wyeksponowano w dużej sali. Znajdują się w nim pamiątki związane z życiem codziennym Klęczan, przedmioty z różnych epok. Wśród zgromadzonych eksponatów znajduje się wiele oryginalnych dokumentów z okresu zaborów; banknotów i monet, duży dział starych i unikalnych podręczników. Są także przedmioty codziennego użytku, sprzęty domowe, galeria starych fotografii czy rekwizyty z I i II wojny światowej.

Muzeum stawia na pierwszym miejscu rozbudzanie do zamiłowania naszej przeszłości. Miłośnicy historii Polski i tej w wydaniu regionalnym znajdą zawsze w naszym muzeum coś ciekawego dla siebie. Na stronie szkolnej w zakładce znajduje się również film – „Spacer po szkolnym muzeum”. Serdecznie zapraszamy.

Muzeum można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu:

[ tel.18 548 04 10] z kustoszem muzeum mgr Aleksandrem Dudą.
ZAPRASZAM !!!