Szkoła podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach z siedzibą w budynku Klęczany 1a informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany przez system 8 kamer, w tym 4 kamery zewnętrzne. System obejmuje najbardziej newralgiczne miejsca w budynku.

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitorowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w  zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery monitoringu działającego w naszej szkole.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej w zakresie:

- zasad rejestracji i zapisu informacji

- sposobu zabezpieczania informacji

- możliwość udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoringu praw osób objętych monitoringiem.